Ponuka

Kontakt

Kancelária a showroom Bratislava – Petržalka

Panonská cesta 4/A
851 04 Bratislava 5
Obchodný zástupca: Ján Čonka
Pevná linka: 02 / 4425 0485
Mobilný telefón: 0907 / 893 771
E-mail: balkon.sk@gmail.com

Pred návštevou je potrebné dohodnúť stretnutie vopred.Bezrámový otočný systém Montalu LUX

Bezrámový posuvný a otočný zasklievací systém Montalu LUX z číreho bezpečnostného skla hr. 6 mm a vodiacich hliníkových profilov na zasklenie lodžií, balkónov a výklenkov domov. Systém zabezpečuje minimalizáciu tepelných strát, ochranu proti nepriazni počasia, hluku, prachu a exhaláciám. Je účinnou prekážkou proti vlámaniu.

 

Výhody:

 • ľahké ovládanie
 • nenáročná údržba
 • bezpečné a pohodlné umývanie z priestoru lodžie či balkónu
 • krídla sa posúvajú po koľajnici a nie v drážke – nie sú zavesené, čím nevyžadujú masívne ukotvenie
 • veľmi dobré tesniace vlastnosti vďaka špeciálnemu tvaru tesnenia zhotoveného zo špeciálneho materiálu, pričom je zabezpečená dostatočná infiltrácia a exfiltrácia
 • rýchla a bezpečná montáž bez použitia lešenia alebo lávky

 

Realizácia objednávky: pred podpísaním Zmluvy o dielo uskutoční technik montážnej firmy nezáväzné zameranie, kontrolu stavu nosného prvku a vypracuje cenovú ponuku.

 

Dodacia lehota: 5 – 6 týždňov od zamerania

 

Záručná lehota: 24 mesiacov na kompletnú dodávku

 

Životnosť: 40-50 rokov

 

Termín a doba montáže: samotná montáž trvá cca 4 – 8 hod.

 

Materiály:

 • krídla z číreho bezpečnostného kaleného skla hr. 6 mm s brúsenými hranami
 • vodiace koľajnice a bočné uzatváracie lišty z profilov z hliníkových zliatin v štandardnej farebnej úprave biely komaxit
 •  ostatne dielce z materiálov nepodliehajúcim poveternostným vplyvom a UV žiareniu (nerez, plast)

 

Zloženie, konštrukcia a funkcia výrobku:

 • sklenené tabule sú vsadené do plastových dielcov zabezpečujúcich posuv krídiel vo vodiacich koľajniciach a ich následné otváranie
 • 2 – 16 posuvných a otváracích krídiel sa posúva po spodnej koľajnici, vedené hornou koľajnicou rovnakého tvaru na úrovni zábradlia (nezasahujú do vnútorného priestoru lodžie). V spodnej koľajnici sú vyrezané drenážne otvory pre odtekanie dažďovej vody a topiaceho sa snehu
 • bočné uzatváracie profily a špeciálne tesnenie medzi krídlami zabezpečujú takmer dokonalé utesnenie celého balkónového priestoru
 •  v spodnej a hornej rovine sú priechody pre trvalú infiltráciu

 

Technické údaje

 

Rozmery:

 • max. rozmery zasklievacieho priestoru sú 12,0 x 1,85 m
 • pri kombinácii s pevnými oknami sa môžu tieto rozmery ďalej zväčšovať

 

Hmotnosť:

 • plošná – 16 kg.m-2
 • na bežný meter – 27 kg (pri výške zasklenia 1,7 m)

 

Tepelno-technické vlastnosti:

 • zníženie spotreby na vykurovanie

 

Stavebná realizácia

 

Spôsob osadenia výrobku:

 • systém je pred vlastnou montážou skompletizovaný, montáž sa realizuje z vnútornej strany lodžie
 • pripevnenie zostávajúcej konštrukcie lodžie a zábradlia sa realizuje oceľovými alebo nylonovými kotvami do betónu a tehál
 • pripevnenie na oceľový nosník pomocou skrutky do ocele

 

Prevádzka a údržba:

 • ľahké a rýchle ovládanie
 • udržiavanie spodnej koľajnice v čistote pre ľahkú a tichú prevádzku krídiel
 • umývanie krídiel z vnútornej strany lodžie bez nutnosti ich zvesenia

 

Popis a funkcia výrobku:

 • Do plastových dielcov, ktoré zabezpečujú posuv krídiel vo vodiacich koľajniciach a ich následné otváranie, sú vsadené sklenené tabule z číreho tvrdeného skla hr. 6 mm, ktoré v plnej miere spĺňajú požiadavky bezpečnosti systému a normovej hodnoty pre prirodzené osvetlenie priľahlej miestnosti
 • Pohyb 2 – 16 posuvných a otváracích krídiel je umožnený kolieskami v spodnej koľajnici, ktorá je vybavená drenážnymi otvormi pre odtekanie dažďovej vody a topiaceho sa snehu. Jedná sa teda o systém nezavesený, keď celú váhu prenáša spodný pojazdný profil, pričom krídla sú vedené horným profilom rovnakého tvaru v úrovni zábradlia (nezasahujú do vnútorného priestoru lodžie).
 • Otváranie jednotlivých krídiel je možné vďaka originálnemu riešeniu len v jednom mieste – v tzv. parkovisku, kde sa krídla otáčajú na čapoch plastových dielov
 • K hornému i spodnému profilu môžu byť pripevnené odkvapové lišty vyrobené z hliníkového príp. pozinkovaného plechu vo farebnej úprave podľa priania zákazníka či charakteru stavby.
 • Bočné uzatváracie profily a špeciálne tesnenie medzi krídlami zabezpečujú takmer dokonalé utesnenie celej konštrukcie. Pre trvalú mikroklimatizáciu a odvetrávanie splodín predovšetkým plynových spotrebičov sú vytvorené v spodnej a hornej časti medzi sklenenými tabulami a koľajnicami priechody.
 • Hliníkové profily sú povrchovo upravené vypaľovaným lakom bielej farby s predpovrchovou úpravou -chrómovaním . Všetky plastové komponenty a použité tmely sú UV stabilné. Tým je zaručená veľmi dlhá životnosť celého systému a jeho bezchybná funkčnosť počas celej doby životnosti.
 • Systém je pred vlastnou montážou skompletizovaný vo výrobe. Montáž sa uskutočňuje z vnútornej strany lodžie a nie je potrebné použitie lešenia alebo lávky. Na konštrukciu lodžie a zábradlia sú nosné a vodiace koľajnice pripevnené polyethylénovými kotvami do betónu a tehál, prípadne pomocou skrutiek do ocele v prípade montáže na oceľové nosníky. Osová vzdialenosť jednotlivých kotiev je cca 450 – 600 mm – podľa typu materiálu, do ktorého je systém ukotvený. Vyrovnanie profilov je uskutočnené pomocou plastových distančných podložiek. Špáry, ktoré vznikli po montáži medzi profilmi systému a stavebným otvorom, sú zakryté tmelením, príp. prelištovaním – podľa veľkosti vzniknutej špáry. Ako materiál k prelištovaniu sa najčastejšie používa hliníkový alebo pozinkovaný plech s povrchovou úpravou komaxitom vo farbe profilov systému. Lišty sa lepia pomocou silikónových tmelov, príp. sa skrutkujú.

 

Funkčnosť jednotlivých dielov

 

Posuv krídel

Posuv krídel je zabezpečený kolieskami – nerezovými samomazacími ložiskami s plastovou bandážou, ktoré sú uložené v staviteľnom puzdre. Puzdro s kolieskom je zasunuté do rohu, príp. unášača. Výškové namontovanie puzdra v rohu či unášači je umožnené skrutkou a maticou M5 (nerez A2). Skrutka je polohovo fixovaná pomocou závitovej priechodky (nerez A1) a fixačného prachu.

 

Otváranie krídel

Otváranie krídel je umožnené na pravej alebo ľavej strane, príp. na obidvoch stranách zasklenej lodžie výrezom v pojazdnej i vodiacej koľajnici a parkoviskom s drážkou a kruhovým výrezom, umožňujúcim otočenie splošteného „tŕňa“ rohu. Výrez v koľajniciach, umožňujúci otvorenie krídla vybraním dielu „čap“ z koľajnice, je osadený funkčnou krytkou – nábehom , ktorý je rozmerovo skonštruovaný tak, aby cez neho prešiel len diel „čap“ a nie „tŕň“ rohu. To je dôležité z pohľadu bezpečnosti – nemôže tak dôjsť k vypadnutiu krídla z dráhy. Po prísune krídla do tzv. parkovacej polohy (do „parkoviska“) je možné krídlo otočiť smerom do lodžie. To umožňujú „tŕne“ rohov kruhového prierezu, okolo ktorých osi sa krídlo otáča. „Tŕne“ sú sploštené, aby mohli vojsť do parkoviska. Otvorenie jednotlivých krídiel je umožnené otočením krídla v parkovisku. Pre každé krídlo je použité samostatné parkovisko a diel „čap“ má vždy inú polohou.

 

Osadenie skla dielcom „roh“, „čap“ a „unášač“

Plastové dielce „roh“ a „čap“ (2 + 2 ks / 1 krídlo) sú ku sklu fixované pomocou špeciálneho silikónového lepidla a skrutky a matice M5 (nerez A2) cez dopredu prevŕtané otvory v skle. Požiadavka statickej odolnosti systému vyžaduje dvojitú technológiou uchytenia dielcov, kedy tieto dielce prenášajú tlak a silu vetra, ktorý na systém pôsobí.

 

Profily

Spodný pojazdný a horný vodiaci profil sú vyrobené z hliníkovej zliatiny, povrchovo upravenej práškovým vypaľovaným lakom – komaxitom s predpovrchovou úpravou chromátovaním. Tým je zaručená dostatočná antikorózna ochrana materiálu a tiež jeho veľmi dlhá životnosť. Tvar profilov je výsledkom kombinácie funkčnosti a vysokej estetičnosti. Lem profilov je upravený pre osadenie silikónovým tesnením a zároveň slúži ako bezpečnostný prvok, ktorý zabezpečuje, že pri požiari nemôže sklenená tabula vypadnúť von z lodžie.

 

Tesnenie

Pre tesnenie krídel medzi sebou a krídel voči profilom je použité silikónové tesnenie. Jeho priľnavosť zabezpečí takmer dokonalé utesnenie proti zrážkam, vetru a prachu. Zároveň zabezpečí dostatočnú infiltráciu potrebnú obzvlášť u lodžií, ktoré priliehajú k miestnostiam s plynovými spotrebičmi. Infiltráciu podporujú priechody v profiloch. V neposlednom rade tesnenie zvyšuje zvukovú nepriepustnosť špár.

 

Ovládanie a údržba

Jednotlivé krídla sa posúvajú pomocou madla, príp. tlakom ruky na jednu zvislú hranu skla. Otvorenie všetkých krídel je umožnené madlom, príp. uchopením a ťahom za hranu skla.

 

Umývanie skiel na zasklení je možné z vnútornej strany lodžie bez nutnosti vysadenia krídel. Pre umytie sú odporúčané bežné prostriedky bez abrazív. Veľkosť profilov umožňuje pohodlné čistenie vlhkou handrou.

 

Odvod zrážkovej vlhkosti je zabezpečený odtokovými drážkami v pojazdnom profile.

 

Bezrámový otočný systém Montalu LUX je ideálny pre zasklievanie balkónov a lodžií. Momentálne č.1 na slovenskom a českom trhu.

 

Zasklením prostredníctvom systému Montalu LUX ste zvýšili komfort bývania a získali ďalšiu úžitkovú plochu so širokými možnosťami využitia, napr. ako zimnú záhradu, ktorá chráni pred nepriazňou počasia, chladom, hlukom a exhalátmi.
Systém Montalu LUX Vám svojou povrchovou úpravou, použitými materiálmi a úrovňou spracovania zabezpečí komfort aj pri obsluhe. Obsluha je veľmi jednoduchá a nenáročná.

 

Pre dlhú životnosť dodržujte pri používaní systému Montalu LUX nasledovné pravidlá:

 

 1. Pre posun a otváranie krídla používajte madlo.
 2. Nezabudnite odistiť zámok!
 3. K otváraniu presklenej steny je potrebné zatiahnuť za madlo pri prvom krídle tak, aby došlo k zasunutiu krídla do parkoviska a tak následne k jeho otočeniu. Pri ďalších krídlach postup opakujte – pre otvorenie je potrebné každé krídlo posunúť až do parkoviska. Po uvoľnení medzikrídlového tesnenia sa posúvajú krídla po vodiacich lištách voľne a bezhlučne.
 4. Pri zatváraní je postup rovnaký. Sklenenú tabuľu zavrite a ťahom za madlo posuňte až k tesneniu na stene lodžie alebo k susednému krídlu. Dbajte na správnu polohu krídiel.
 5. Otváranie a zatváranie steny uskutočňujte pomalým posunom a vždy počítajte s miernym odporom a možnou deformáciou tesnenia pri posuve jednotlivých krídiel k sebe. Tesnenie je vyrobené zo silikónovej zmesi a okrem bežného umývania nevyžaduje žiadnu údržbu. Je UV stabilné a jeho elasticita je zaručená na dlhý čas používania.

Vodiace profily sú povrchovo upravené práškovou vypaľovanou farbou – Komaxitom. Chráňte ju proti mechanickému poškodeniu. V prípade mechanického poškodenia (poškrabania laku) je možné toto miesto opraviť pomocou autolaku rovnakej farby (RAL 9016 – biela).

 

Systém Montalu LUX nevyžaduje mimoriadnu údržbu. Pre dlhú životnosť a bezchybnú funkciu však odporúčame:

 

 • čistiť dráhu posunu krídiel od prachu a hrubých nečistôt (lístie, ľad, sneh)
 • čistiť drenážne otvory
 • v prašnom prostredí občas povysávať prach z mohérového tesnenia

Pri umývaní používajte bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá a tzv. tekuté piesky, či iný brúsny materiál.

 

Pokiaľ by nastal hlučný posuv s veľkým odporom, skontrolujte, či nie je pri kolieskach krídiel hrubá nečistota alebo či nie je zanesená vodiaca lišta.

 

Umývanie presklenej steny je uľahčené možnosťou umyť sklá z oboch strán pohodlne z lodžie pri otvorení jednotlivých krídiel.

 

Dodržujte pravidelný režim vetrania ! Zasklením lodžie systémom Montalu LUX je výrazne obmedzené odvetrávanie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa na lodžii vytvára. Dochádza tým k „zaroseniu“ skiel, obzvlášť v jesenných a zimných mesiacoch. Miernym pootvorením okien z oboch strán docielite veľmi rýchleho vyvetrania. Tento režim stačí dodržiavať 1 – 2x denne.